Monday, 26 March 2012

पाकली हिसालु


हिसालु-हिसालु
डांडी-काँठीयुं मां पाकली
भरी जाला झीत-केड
थाली भरूनभरून पलेट
दिखुन सब्बू कें
पकड़ी जाल दगडू दिन दोफरी में
इथ्के-उथ्के देखि बेर  खिसालू

हिसालु-हिसालु
पाकली हिसालु
चोरी नि करो यारो
मुह्न दा रिसालू

हिसालु-हिसालु
डांडी-काँठीयुं मां पाकली
पिन्न्गल रंग छु
कान्नक संग छु
गाड़-भाँगड़ नि कुटो रन्कारो
भीना दांत्पाटि पीसालु

हिसालु-हिसालु
डांडी-काँठीयुं मां पाकली
पाकली हिसालु....उमेश चन्द्र पन्त 'अज़ीब'....


Saturday, 10 March 2012

मन की रानी,....


माछापुच्छी को चूलि मा ह्युं खत्त्यो
गंडक को चिस्यो पानी
मौ छुं तिम्रो मन को राजा
तिमि मेरो मन की रानी,

तिमिले दियो पिरती को ज्ञान
मौ बनी गयो ज्ञानी
यो मन को तिर्खा लागी
कां पाएंछ रूप को पानी?
मलाई दीदेऊ तिम्रो जोबन
भैई जाओ दानी

मौ छुं तिम्रो मन को राजा
तिमि मेरो मन की रानी,
माछापुच्छी को चूलि मा ह्युं खत्त्यो
गंडक को चिस्यो पानी (नेपाली)....उमेश चन्द्र पन्त "अज़ीब"....

दोस्ती के नाम-

तिम्रो र मेरो जनम भरी को संग हो, ओ संगी,
मॉ ता तिम्रो रंग मा छौं रंगी.
तिम्रो शरीर, मेरो प्राण हो,
मेरो मन तिम्रो जान हो.
संगी मेरो, मेरी शान हो,
संग हाम्रो भोतई महान हो(नेपाली)....उमेश चन्द्र पन्त "अज़ीब"....